Tyras vanduo ne prabanga, o būtinybė!
Nitritų / nitratų šalinimo filtrai

CLACK Pagrindinės vandens kokybės šuliniuose problemos yra nitratai, nitritai ir mikrobiologinis užterštumas. Pagrindinė jų atsiradimo priežastis – dirvos tręšimas organinėmis trąšomis ir nevalytų nuotekų bei srutų išleidimas į gruntą, buitinių atliekų duobės. Nitratais ar nitritais užterštas vanduo neturi specifinio skonio, kvapo ar spalvos. Šie pavojingi sveikatai teršalai nepašalinami vandenį virinant ar filtruojant įprastais buitiniais vandens filtrais. Vandens nitratų šalinimo filtras skirtas nitratų pašalinimui iš vandens. Išvalytas vanduo gali būti taikomas buitinėms bei technologinėms reikmėms Filtro veikimas pagrįstas jonų kaitos vandenyje principu filtruojant vandenį per specialų anijonitinį užpildą nitratams, nitritams šalinti. Iš vandens šalinami nitratai, nitritai kurie yra keičiami chloridais. Anijonitas regeneruojamas druskos tirpalu. Laikantis visų įrenginio eksploatacijos taisyklių, vandens nitratų, nitritų šalinimo filtras pašalina nitratų kiekį vandenyje iki 95 % nuo pradinio kiekio. Filtrai gali būti dviejų tipų: prasiplovimas vyksta pagal laiką ir pagal pratekantį vandens kiekį. Vandens filtrą sudaro: filtravimo korpusas su užpildu, automatinis valdymo vožtuvas ir druskos talpa.

Filtro montavimo vietoje būtina kanalizacija ir elektros instaliacija.