Atvirkštinis Osmosas (Reverse Osmosis) - vandens filtravimas pagrįstas vandens filtravimu  panaudojant specialią membraną. Membrana praleidžia vandenį, bet nepraleidžia vandenyje ištirpusių  cheminių elementų ir teršalų. Kas yra atvirkštinis osmosas? Osmosas- natūralus gamtos reiškinys. Šis procesas vyksta tarp visų gyvųjų organizmų, nes jie apsupti pusiau laidžiomis plėvelėmis. Tarp dviejų skirtingų skysčių koncentracijų esanti pusiau laidi plėvelė-membrana, praleidžia mažesnės koncentracijos skystį-tirpiklį į didesnės koncentracijos tirpalą. Membrana praleidžia tik tirpiklį t.y. tik gryną vandenį, tol kol koncentracija išsilygina. Šis visas procesas gamtoje veikia be jokių pašalinių jėgų, bet jeigu skystį(vandenį) paveiksime išorinėmis jėgomis pvz. slėgimu, gausime atvirkštinį osmosą. Veikiant vandenį slėgiu, pro membraną prasiskverbia tik vandens molekulės, o ištirpusias vandenyje priemaišas sulaiko membrana.

Membrana- ypatingai smulkaus porėtumo (vienos poros dydis tik 0,0001 mikrono) filtras, pašalinantis 90-98% vandenyje ištirpusių medžiagų, teršalų. Siekdami ilgesnio membranos eksploatacijos laiko sistemoje prieš membraną naudojami kasetiniai vandens filtrai, ar vandens minkštinimo filtrai.

Atvirkštinės osmozės filtrai plačiai naudojami vandens gėlinimui ir demineralizavimui visame pasaulyje. Atvirkštinės osmozės įrenginiai naudojami ne tik buityje, bet ir pramonėje, bei šildymo punktuose. Dažniausiai šio tipo filtrai taikomi:

  • Geriamo vandens paruošimui
  • Geriamo vandens paruošimui iš jūros vandens
  • Katilinėse, vandens paruošimui
  • Maisto pramonėje
  • Chemijos pramonėje
  • Akvariumuose
  • Medicinoje
  • Elektronikos bei mašinų gamybos pramonėje