Nugeležinimo filtrų paskirtis – surinkti vandenyje ištirpusią dvivalentę geležį, tvivalentę geležį, sieros vandenilį - supuvusio kiaušinio kvapas,  manganą, amonį, bei mechanines priemaišas. Vandens nugeležinimo filtrai būna dviejų tipų: aeraciniai nugeležinimo filtrai, reagentiniai nugeležinimo filtrai. Aeraciniai nugeležinimo filtrai būna keturių tipų: nugeležinimo filtras su oro inžektoriumi, nugeležinimo filtras su oro kompresoriumi ir laikmačiu, nugeležinimo filtras su oro kompresoriumi ir impulsiniu skaitikliu, vienkolonis nugeležinimas su oro pasiurbimu.

Nugeležinimo filtras su oro inžektoriumi

Vandens nugeležinimo filtras su oro inžektoriumi sudaro: filtravimo korpusas su užpildu, automatinis valdymo vožtuvas, oksidacinė talpa (aeratorius), oro inžektoriu. Oro inžektorius iš aplinkos siurbia orą ir įpučia į oksidacinę talpą. Oksidacinėje talpoje oras maišosi su vandeniu. Taip oksiduojasi dvivalentė geležis, kuri verčiama į rūdis (Fe² → Fe³), manganas, amonis. Toliau, vanduo su mechaninėmis priemaišomis teka į filtracinę talpą. Skverbiantis vandeniu per filtruojantį užpildą, esantį filtro korpuso viduje, mechaninės priemaišos ten ir sulaikomos. Prasiplovimo metu, filtravimo užpildą purenant atvirkštine vandens srove, visos užpilde surinktos netirpios dalelės pašalinamos į drenažą. Prasiplovimo dažnumas programuojamas pagal vandens užterštumą, ir vandens suvartojimą.

Rekomenduojamas kuomet vandenyje yra supuvusio kiaušinio kvapas (sieros vandenilis), vandenyje yra amonio, mangano bei geležies.

Filtro montavimo vietoje būtina kanalizacija ir elektros instaliacija.

Nugeležinimo filtras su oro kompresoriumi ir laikmačiu

Vandens nugeležinimo filtras su oro kompresoriumi ir laikmačiu sudaro: filtravimo korpusas su užpildu, automatinis valdymo vožtuvas, oksidacinė talpa (aeratorius), oro kompresorius, laikmatis. Oro kompresorius priverstinai pučia orą iš aplinkos į oksidacinę talpą. Oksidacinėje talpoje oras maišosi su vandeniu.Taip oksiduojasi dvivalentė geležis, kuri verčiama į rūdis (Fe² → Fe³), manganas, amonis. Toliau, vanduo su mechaninėmis priemaišomis teka į filtracinę talpą. Skverbiantis vandeniu per filtruojantį užpildą, esantį filtro korpuso viduje, mechaninės priemaišos ten ir sulaikomos. Prasiplovimo metu, filtravimo užpildą purenant atvirkštine vandens srove, visos užpilde surinktos netirpios dalelės pašalinamos į drenažą. Prasiplovimo dažnumas programuojamas pagal vandens užterštumą, ir vandens suvartojimą. Oro kompresorius valdomas su laikmačiu. Laikmatis įjungia kompresorių kas n valandų n minučių darbui. Oro kompresoriaus įsijungimo dažnumas reguliuojamas pagal vandens užterštumą ir vandens suvartojimą.

Rekomenduojamas kuomet vandenyje yra supuvusio kiaušinio kvapas (sieros vandenilis), vandenyje yra amonio, mangano bei geležies.

Filtro montavimo vietoje būtina kanalizacija ir elektros instaliacija.

Nugeležinimo filtras su oro kompresoriumi ir impulsiniu skaitikliu

Vandens nugeležinimo filtras su oro kompresoriumi ir skaitikliu sudaro: filtravimo korpusas su užpildu, automatinis valdymo vožtuvas, oksidacinė talpa (aeratorius), oro kompresorius, impulsinis skaitiklis, kontroleris. Oro kompresorius priverstinai pučia orą iš aplinkos į oksidacinę talpą. Oksidacinėje talpoje oras maišosi su vandeniu.Taip oksiduojasi dvivalentė geležis, kuri verčiama į rūdis (Fe² → Fe³), manganas, amonis. Toliau, vanduo su mechaninėmis priemaišomis teka į filtracinę talpą. Skverbiantis vandeniu per filtruojantį užpildą, esantį filtro korpuso viduje, mechaninės priemaišos ten ir sulaikomos. Prasiplovimo metu, filtravimo užpildą purenant atvirkštine vandens srove, visos užpilde surinktos netirpios dalelės pašalinamos į drenažą. Prasiplovimo dažnumas programuojamas pagal vandens užterštumą, ir vandens suvartojimą. Oro kompresorius įsijungimas valdomas nuo impulsinio skaitiklio ir kontrolerio. Oro kompresorius įsijungia ir pučia orą proporcingai pratekėjusiam vandens kiekiu. Visuomet nugeležinimo sistema gauna oro tiek kiek reikia oksidacijai. Nebūna oro pertekliaus, ar trūkumo. Oro kompresorius neveikia be reikalo, jeigu nėra vandens suvartojimo.

Rekomenduojamas kuomet vandenyje yra supuvusio kiaušinio kvapas (sieros vandenilis), vandenyje yra amonio, mangano bei geležies.

 Filtro montavimo vietoje būtina kanalizacija ir elektros instaliacija.

Vienkolonė geležies šalinimo sistema

Nugeležinimo filtras su oro pasiurbimu per valdymo vožtuvą. Sistemą sudaro filtracinė kolona su filtruojančiu užpildu, bei valdymo vožtuvas. Filtravimo užpildas susideda iš keturių sluoksnių filtravimo medžiagos, akmens skalda, dviejų skirtingų frakcijų kvarcinio smėlio, bei oksidatoriaus, kuris pagreitina procesą mangano dioksido. Filtras šalina manganą, geležį, sieros vandenilį (supuvusio kiaušinio kvapą), amonį.
Valdymo vožtuvas regeneracijos metu pasiurbia orą iš aplinkos ir spaudžia į filtracinę koloną, kurioje oras užsilaiko viršutinėje dalyje ir suslegiama nuo įvadinio vandens slėgio. Filtracinėje talpoje oras maišosi su atitekančiu vandeniu. Tokiu būdu, maišydamasis vanduo su oru oksiduoja manganą, geležį, amonį, bei sieros vandenilį, elementai oksiduojami į netirpius elementus, mechanines priemaišas. Toliau, vanduo su mechaninėmis priemaišomis teka per filtruojantį užpildą. Skverbiantis vandeniu per filtruojantį užpildą, esantį filtro korpuso viduje, mechaninės priemaišos ten ir sulaikomos. Nespėjusios oksiduotis medžiagos papildomai oksiduojamos viršutiniame filtravimo užpildo sluoksnyje. Atsiplovimo metu, filtravimo užpildą purenant atvirkštine vandens srove, visos užpilde surinktos netirpios dalelės pašalinamos į drenažą. Filtro darbui nenaudojamos jokios papildomos cheminės medžiagos, todėl filtro darbas yra ekologiškas- draugiškas aplinkai. Filtro nuotekas atsiplovimo metu galima kanalizuoti į drenažą, ar biologinės kanalizacijos sistemas. Atsiplovimo dažnumas programuojamas pagal vandens užterštumą.

Rekomenduojamas kuomet vandenyje yra supuvusio kiaušinio kvapas (sieros vandenilis), vandenyje yra amonio, mangano bei geležies.

Filtro montavimo vietoje būtina kanalizacija ir elektros instaliacija.

Reagentinis nugeležinimo filtras su kalio permanganatu

Vandens reagentinį nugeležinimo filtrą su kalio permanganatu sudaro: filtravimo korpusas su užpildu, automatinis valdymo vožtuvas, reagento bakelis. Filtro veikimas pagrįstas ištirpusių cheminių elementų oksidavimu ant katalizuojančios įkrovos iki netirpių nuosėdų. Tai atliekama, naudojant specialų užpildą „Greensand“, kurio paviršius yra aktyvuojamas kalio permanganato tirpalu. Skverbiantis geležingam vandeniui pro tokį užpildą visa geležis bei manganas nusėda ant jo paviršiaus. Užpildas regeneruojamas nakties metu kalio permanganato tirpalu, kurio kiekis paruošiamas automatiškai, reagento bakelyje. Prasiplovimo dažnumas programuojamas pagal vandens užterštumą, ir vandens suvartojimą. Filtrai gali būti dviejų tipų: prasiplovimas vyksta pagal laiką ir pagal pratekantį vandens kiekį. Ši geležies šalinimo technologija naudotina tais atvejais, kai vanduo turi gelsvą atspalvį, nemalonų pelkių kvapą, yra organikos vandenyje. Filtro prasiplovimo metu nuotekų negalima drenuoti į biologinę kanalizaciją.

Rekomenduojamas kuomet vandenyje yra supuvusio kiaušinio kvapas (sieros vandenilis), vandenyje yra amonio, mangano bei geležies.

Filtro montavimo vietoje būtina kanalizacija ir elektros instaliacija.