Filtrų darbas vyksta jonų kaitos principu. Na jonai pakeičia įkrovoje sulaikytus Mg2+, Ca2+ jonus. Vandens minkštintojas susideda iš filtro ir druskos talpos su regeneravimo tirpalu. Regeneravimui naudojama NaCl druska. Minkštinimo filtrų filtruojanti įkrova yra katijonito dervos.
Filtro regeneravimo metu iš druskos talpos pasiurbiamas NaCl druskos tirpalas. Dažnumas regeneravimo priklauso nuo vandens suvartojimo ir vandens kietumo.

Minkštinimo filtrai gali dirba keliais rėžimais:  pertraukiamu režimu, nepertraukiamu rėžimu, paraleliniu rėžimu.

Pertraukiamas rėžimas, kai filtras pabaigęs užduotą filtravimo rėžimą, nueina į prasiplovimo stadiją. Plovimosi stadijos metu filtras nedirba (nefiltruoja vandens).

Nepertraukiamu rėžimu, sistemą sudaro 2 vnt filtrų, bei druskos bakas. Vienas filtras darbiniame rėžime, kitas filtras laukimo rėžime. Filtras, kuris darbiniame rėžime pabaigęs savo užduotą filtravimo ciklą nueina į prasiplovimo stadiją. Vietoje jo, filtras buvęs laukimo rėžime pereina į filtravimo rėžimą. Taip sistema užtikrina filtruotą vandenį, bet kuriuo paros metu, bet kurią savaitės dieną, rėžimas užtikrina vandens tiekimą nenutrūkstamai 24/7.

Paralelinis rėžimas, sistemą sudaro ne mažiau kaip 2 filtrai, gali būti ir daugiau. Visi filtrai dirba bendrai, pajungti į bendrą vandens sistemą lygiagrečiai. Filtrai plaunasi skirtingu metu, tačiau tik po 1 vnt, kad nenutraukti vandens tiekimo sistemoje. Plovimosi metu, sistemoje sumažėja vandens debitas.