Filtras su aktyvuotos anglies užpildu pašalina vandenyje esantį chlorą ir kitas ištirpusias organines medžiagas, panaikina blogą kvapą ir skonį, sumažina pesticidų ir herbicidų kiekį, kai kuriuos sunkiuosius metalus. Teršalų sulaikymas aktyviosios anglies paviršiuje vadinamas adsorbcija. Aktyvuota anglis pasižymi ypatingai dideliu porėtumu ir lyginamuoju paviršiaus plotu. Aktyvuotos anglies filtrai filtrai būna dviejų tipų: kasetiniai, automatiniai aktyvuotos anglies filtrai.

Kasetiniai aktyvuotos anglies filtrai

Kasetinį aktyvuotos anglies filtrą sudaro: korpusas, ir aktyvuotos anglies kasete. Filtras iš išorės atrodo kaip mechaninis kasetinis filtras. Aktyvuotos anglies kasetės būna dviejų tipų: presuotos anglies, granuliuotos anglies. Filtravimo kasetė keičiama atsižvelgiant į vandens suvartojimą, užterštumą, bei filtro dydį. Filtrai kompaktiški, lengvai sumontuojami, paprastai aptarnaujami.

Automatiniai aktyvuotos anglies filtrai

Automatinį aktyvuotos anglies vandens filtrą  sudaro: filtravimo kolona su užpildu (aktyvuota anglis, kvarcinis smėlis) ir automatinis valdymo vožtuvas. Filtrų prasiplovimą (regeneraciją) valdo vožtuvas iš anksto nustatytais laiko intervalais, kurių ilgis užprogramuojamas valdymo vožtuve atsižvelgiant į filtro dydį ir vidutinį vandens suvartojimą, bei vandens užterštumą.

Pramoninių sistemų darbo rėžimai būna keli: Pertraukiamo rėžimo, nepertraukiamo rėžimo (paralele).

Pertraukiamas rėžimas, sistema sudaryta iš vieno filtravimo korpuso. Filtras dirba užduotą laiko intervalą. Pabaigęs užduotą laiko intervalą, filtras pereina į prasiplovimo stadiją. Plovimosi stadijos metu, filtravimas nevyksta, sistema nedirba.

Nepertraukiamo (paralelinis) filtravimo rėžimas, sistema sudaryta iš  kelių filtravimo kolonų. Filtravimo kolonos pajungtos į sistemą lygiagrečiai, dirba į bendrą kolektorių. Filtrai plaunasi skirtingu metu, kad nenutraukti vandens filtravimo proceso.